Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng công trình

“Đang cập nhật nội dung”

»Thí nghiệm và mô hình ứng xử cơ lý của VLXD

»Vật liệu mới trong gia cường sửa chữa kết cấu công trình: TRC, FRP, UHPC, UHSPC

»Vật liệu « xanh » cho phát triển bền vững: Geopolymer