Nghiên cứu ứng dụng các loại kết cấu mới trong xây dựng công trình

“Đang cập nhật nội dung”

»Kết cấu liên hợp thép – Bê tông cốt thép: Nút khung, tường chịu lực

»Kết cấu gia giá cường bằng vật liệu FRP, TRC

»Mô phỏng ứng xử phi tuyến của kết cấu chịu tải trọng phức tạp